Algemene Voorwaarden Yoga Studio Anna

– Deelname aan de lessen of activiteiten van Yogastudio Anna doet u altijd op eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het verantwoord is, om aan de door u gekozen activiteit te gaan deelnemen.

– Yogastudio Anna rekent geen administratie kosten en geen opzegtermijn, wel is het invullen van een inschrijfformulier verplicht.

– De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Mailadressen en telefoonnummers worden alleen gebruikt om informatie over de Studio aan u door te geven.

– De door u gekozen betaling dient voor deelname aan de lessen te zijn voldaan. Betaling contant of overmaken op bankrekeningnummer NL08ABNA444357998 t.n.v. Yogastudio Anna in Zeewolde.

– Over de gekozen betaling vindt geen restitutie plaats. De 10 lessen kaart heeft een geldigheid naar keuze van 1 jaar of 3 maanden na datum van aanschaf. De 3-maanden kaart blijft na verloop van de datum geldig door bijbetaling naar een losse les van de niet gebruikte lessen.

– Afmelding van de les kan tot 2 uur voor aanvang van de les worden doorgegeven. Bij niet afmelden of binnen de 2 uur kan de les worden doorbelast.

–  Het bedrag van de jaarkaart is gebaseerd op een termijn van 10 maanden waarbij de  uitval van de lessen is inbegrepen met een maximum van 2 maanden per jaar. Bij de jaarkaarten kan er bij verhindering van deelname binnen de termijn van een maand bij een andere les worden ingeroosterd op basis van beschikbaarheid. Jaarkaart onbeperkt geeft toegang tot alle lessen, een individueel traject en daarbij passende workshops in de Studio.

– Alle  jaarkaarten zijn inclusief deelname aan de Buiten zomer strand Qi-Gong.

– Bij deelname stelt u zich verplicht om zich aan de studio regels te houden:

  • U heeft respect voor de Studio en de ter beschikking gestelde materialen.
  • U heeft respect voor de hygiëne die deelname aan de lessen van u vraagt zoals b.v het dragen van sokken of turnschoentjes bij voetproblemen.
  • Zo nodig neemt u thuis eerst een douche voor deelname aan de lessen.
  • U heeft respect voor u zelf en de andere deelnemers.

– Yogastudio Anna behoudt zich ten alle tijden het recht voor, om u de toegang en of deelname te ontzeggen.

– Yogastudio Anna is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en diefstal van uw eigendommen.